Документация

VLT Micro Drive FC 51 от 0,4 до 22 кВт.